6880.jpg

Fortgjort

Enkelt, trygghet, igenkännande och regelbundenhet i sin träning

Den största boven till att människor inte börjar träna eller håller igång sin träning är tiden!
Nu har Du möjligheten att fylla på med ny energi och inspiration ifrån FortGjort Träning, ett gruppträningskoncept med 25 minuters aktiviteter. Vi erbjuder också fortgjort Virtuellt och HOME där träning ges möjlighet övriga tider på dygnet när våra inspiratörer ej har pass. 

5 goda själ till FortGjort träning 

Tid är den största anledningen till att människor inte tränar regelbundet. FortGjort Träning är för dig som vill ha tid att träna då alla våra gruppträningsaktiviteter endast är 25 minuter.

Variation är viktigt för din motivation och för att du ska få effekt av din träning. FortGjort Träning erbjuder 19 stycken olika gruppträningsaktiviteter.

Enkelhet är A och O för att du ska få valuta för din träning. Alla gruppträningsaktiviteter är enkelt uppbyggda för att du ska få mycket träning på kort tid.

Glädje gör att du vill ha mer. Med FortGjort Träning slutar du när det är som roligast.

Användarvänligt för alla.  Alla övningar och rörelser går att nivåanpassa vilket gör att varje deltagare kan arbete utefter sin individuella förmåga.

Mer information samt demovideo finns på www.fortgjorttraning.se eller på Facebooksidan